Hướng dẫn thanh toán

Để thanh toán quý khách hàng có thể thanh toán qua 2 hình thức là:

Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng

Quý khách sẽ thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên giao hàng ngay khi đã nhận được hàng. Chúng tôi chấp nhận hình thức này khi quý khách nhận được hàng cho hầu hết đơn hàng trên toàn quốc.

Thanh toán chuyển khoản

Trong suốt quá trình đặt hàng, quý khách không muốn thanh toán bằng tiền mặt thì có thể không trả tiền mặt trực tiếp. Quý khách có thể thanh toán chuyển khoản đến tài khoản của chúng tôi.