Chính sách bảo hành

Khang Nhật Minh xây dựng hệ thống bán hàng xoay quanh khách hàng cho nên chúng tôi luôn cố gắng để đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu của bạn về chất lượng và dịch vụ.

Khang Nhật Minh cam kết bán hàng nguyên mới và đảm bảo đúng chất lượng của nhà sản xuất. Đồng thời, sản phẩm mà khách hàng nhận được phải nguyên vẹn và đúng với các thông tin với các thông tin mô tả trên website giadungkhangnhatminh.com